Wednesday , 3 June 2015
  • เรื่องเสียว แอบดูจนได้เสียว

    เรื่องเสียว แอบดูจนได้เสียว

    เรื่องของน้ำมันเกิดขึ้นตอนที่กำลังแตกเนื้อสาวนั่นแหละค่ะ วันนั้นที่บ้านเกิดพายุฝนอย่างหนักจนกิ่งไม้หักลงมาทำให้สายไฟฟ้าขาด คืนนั้นเลยต้องอยู่ในความมืดกันทั้งหมู่บ้าน พอค่ำ ๆ หน่อยตะเกียงที่น้ำจุดไว้เกิดดับขึ้นมาเพราะไส้ตะเกียงหมดที่บ้านก็ไม่มีสำรอง ก็เลยถือตะเกียงไปที่บ้านน้าสาว พอถึงบ้านแกหนูก็เข้าโดยไม่เคาะประตูเรียกหรอกค่ะเพราะเข้าออกบ้านนี้ประจำ แต่หนูต้องสะดุ้งกับภาพที่อยู่ตรงหน้า น้าสาวกำลังเอามะเขือยาวแท่งเข้าออกที่ร่องเสียว ... Read More »
  • เรื่องเสียว สวาทรักสาวบ้านนา

    เรื่องเสียว สวาทรักสาวบ้านนา